FOTO: MIRANDA TRKLJA
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Bilice uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Bilice. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Bosuć 2A, 22000 Bilice
  • elektroničkom poštom: tz.opcinabilice@gmail.com
  • donijeti osobno u ured TZ općine Bilice

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Interni akti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta te radnim odnosima i odgovornosti zaposlenih u Turističkoj zajednici općine Bilice

Statut Turističke zajednice općine Bilice

Javni pozivi, natječaji i obavijesti

04.05.2022.

Na temelju odredbe čl. 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20),
članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Bilice (''Službeni glasnik Općine Bilice br. 7/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Bilice od dana 07.03.2022. god., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bilice dana 04.05.2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Bilice
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZO Bilice i objave obavijesti o natječaju na web stranici www.tzo-bilice.hr.

17.03.2022.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Preuzmite dokumentaciju

Izvješća

2024.

Izvješće o obavljenom redovitom nadzoru nad radom TZO Bilice 

2023.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2023.

Izvješće o radu direktora 

Izvještaj o radu Turističkog vijeća

2022.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2022.

Izvješće o radu direktora 

Izvještaj o radu Turističkog vijeća

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2022.godinu

2021.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2021.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021.godinu

2020.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2020.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.godinu

2019.

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2019.godinu

Program rada

2024.

Godišnji program rada TZO Bilice 2024.

2023.

Godišnji program rada TZO Bilice 2023.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada TZO Bilice 2023.

2022.

Godišnji program rada TZO Bilice 2022.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada TZO Bilice 2022.

2021.

Godišnji program rada TZO Bilice 2021.

2020.

Program rada i financijski plan TZO Bilice za 2020. godinu

Ostali dokumenti

Poslovnik o radu Vijeća Turističke zajednice općine Bilice

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice općine Bilice

Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZO Bilice u 2022. godini