04.05.2022.

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Bilice

Na temelju odredbe čl. 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Bilice (''Službeni glasnik Općine Bilice br. 7/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Bilice od dana 07.03.2022. god., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bilice dana 04.05.2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Bilice
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZO Bilice i objave obavijesti o natječaju na web stranici www.tzo-bilice.hr. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora\direktorice“ na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BILICE
BOSUĆ 3
22 000 BILICE
isključivo preporučenom poštom, a krajnji rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2022., tj. 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama TZO Bilice. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZO Bilice.